سفرهای دریایی بین بیروت و آلانیا آغاز شده است

سفرهای کروزر بین بیروت لبنان و آلانیا در هفته ای یک بار  

سفرهای دریایی بین بیروت و آلانیا آغاز شده است

ملکه ملل متحد، یک کشتی رزمی که از بیروت، پایتخت لبنان بیرون رفته، شروع به آمدن به آلانیا می کند، زیرا هر دوشنبه آن را انجام می دهد و در طول اقامت خود شهر را شاداب تر می کند. برخی از گردشگران که به این شهر آورده شده اند، مکان های تاریخی و فرهنگی آلانیا را مشاهده کردند، در حالی که دیگران ترجیح می دادند که تورهای افریقایی را در جیپ ها برگزار کنند. ملکه بندر آلانیا را به شهر لیماسول در قبرس ترک کرد.

Cruiser expeditions between Beirut of Lebanon and Alanya weekly

سفرهای کروزر بین بیروت لبنان و آلانیا در هفته ای یک بار

چهارده سپتامبر تا 18 سپتامبر خواهد بود. این کشتی ها هر روز دوشنبه در ساعت 12:00 به آلانیا می آیند و هر یک از آنها 300 شهروند لبنانی خواهند آورد.