اتباع خارجی 3 میلیارد دلار ملک در ترکیه خریده اند

درمجموع 19.952 خانه از ژانویه تا جون 2019 (دی تا خرداد) به خارجی ها فروخته شده است. این رقم در مقایسه با سال گذشته 67 درصد رشد داشته در سال 2018 تعداد 11.816 فروش خانه در بازه مشابه ثبت شده است. داده ها از موسسه آمار و بانک مرکزی به دست آمده است.

اتباع خارجی 3 میلیارد دلار ملک در ترکیه خریده اند

بنا برداده های نویتا اینترنشنال در نیمه اول امسال اتباع خارجی 3 میلیارد دلار ملک در ترکیه خریده اند.

درمجموع 19.952 خانه از ژانویه تا جون 2019 (دی تا خرداد) به خارجی ها فروخته شده است. این رقم در مقایسه با سال گذشته 67 درصد رشد داشته در سال 2018 تعداد 11.816 فروش خانه در بازه مشابه ثبت شده است. داده ها از موسسه آمار و بانک مرکزی به دست آمده است.

فروش 50.000 ملک به خارجی ها تا پایان امسال پیش بینی میشود.

استانبول مرکز اقتصادی و بزرگترین شهر کشور ترکیه در صدر فروش با 8.900 واحد و پس از آن آنتالیا مقصد مشهور تعطیلات با 4.093 واحد و آنکارا فروش 1.111 واحد به خود اختصاص داده است.

داده ها نشان می دهد که عراقی ها با خرید 3.337 ملک در ترکیه مقام اول را دارند و پس آن ایرانیان با خرید 2.202 ملک و سپس روس ها با 1264 ملک بیشترین خریداران ملک در نیمه اول امسال در ترکیه را تشکیل میدهند.

خارجی ها به صورت میانگین 150.000 دلار برای هر ملک در این کشور هزینه کرده اند.