خبربزرگ !! پگاسوس هر روز بین استانبول و آلانیا پرواز می کند

با شروع 31 مارس 2013 پگاسوس هر روز بین استانبول و قاضی پاشا / آلانیا پرواز خواهد کرد. در طول تابستان پرواز از قاضی پاشا به استانبول هر شب در 21:40 ساعت.

خبربزرگ !! پگاسوس هر روز بین استانبول و آلانیا پرواز می کند

با شروع 31 مارس 2013 پگاسوس هر روز بین استانبول و قاضی پاشا / آلانیا پرواز خواهد کرد. در طول تابستان پرواز از قاضی پاشا به استانبول هر شب درساعت 21:40 و هر روز صبح در ساعت 06.10 از استانبول به قاضی پاشا.

https://www.summerhometurkey.com/admin-542/https://i.summerhome.net/pages/flypgs.jpg

در زمستان 4 روز در هفته از فرودگاه قاضی پاشا به استانبول در ساعت 07.50 صبح و از استانبول به قاضی پاشا در ساعت 20.00 صبح خواهد بود.

آنها همچنین سعی می کنند برنامه را با اتصالات پرواز هماهنگ کنند.