توی فلای در حال حاضر در فرودگاه قاضی پاشا در طول تمام تابستان قابل دسترسی هست

خبر خوب برای گردشگران چارتر !!

توی فلای در حال حاضر در فرودگاه قاضی پاشا در طول تمام تابستان قابل دسترسی هست

خبرای خوب!!

در حال حاضر نیز پرواز تی یوآی (توماس کوک) به قاضی پاشا یک ژوئن شروع می کنند و تمام تابستان پرواز می کنند. این خبر بسیار خوب برای همه گردشگران است که می خواهند زمان انتقال کمتری به آلانیا داشته باشند. همچنین پرواز از لیتوانی اکنون در قاضی پاشا فرود می آید.