ترکیه بهترین مقصد 2013 برای گردشگران در اروپا است

ترکیه برای تعطیلات در میان گردشگران بسیارمحبوب است

ترکیه بهترین مقصد 2013 برای گردشگران در اروپا است

در زمان بحران اقتصادی جهانی توریستها ترکیه را به اروپا ترجیح دادند تا تعطیلات خود را درآنجا بگذرانند. ارقام جهانی گردشگری (یونوتو) این موضوع را نشان داده است.

تعداد گردشگران در اروپا حدود 4٪ و برای ترکیه 8٪ بود. نرخ رشد در اروپا برای 5 ماه ، 5 درصد و بیش از دو برابر برای ترکیه بوده که 8.6 درصد برای 8 ماه گذشته بوده.

*نام و نام خانوادگی

پر کردن این قسمت‌ها ضروری است

ایمیل

پر کردن این قسمت‌ها ضروری است

*تلفن

پر کردن این قسمت‌ها ضروری است

Skype