املاک و مستغلات سامرهوم در سوئد!!

نمایشگاه املاک در سوئد: استکهلم، مالمو، گوتنبرگ!

املاک و مستغلات سامرهوم در سوئد!!

املاک و مستغلات سامرهوم ،شما را برای نمایشگاه املاک ما در سوئد دعوت میکند:

در استکهلم، سوئد در کیستاماسان: 6-7 سپتامبر
در مالمو، درمالمواسان: 27-28 سپتامبر
در گوتنبرگ، سوئد دراسونسکا: 8-9 نوامبر
ساعات کار همه نمایشگاه ها بین ساعت 10.30 تا 17.00 اعلام می شود!