آنتالیا در مقام سوم با بیش از 11 میلیون بازدید کننده در سال است

آنتالیا ، تعداد بازدید کننده هایش از نیویورک بیشتراست !!

آنتالیا در مقام سوم با بیش از 11 میلیون بازدید کننده در سال است

آنتالیا در مقام سوم با بیش از 11 میلیون بازدید کننده در سال است.

بر اساس گزارش سازمان جهانی گردشگری ، آنتالیا در رتبه سوم جایگاه های تعطیلات گردشگران بین المللی قرار دارد. سالانه بیشترین توریست ها از نیویورک است.

در جایگاه اول پاریس، سپس لندن قرار دارد. آنتالیا دارای جایگاه سوم است و می تواند سالانه بیش از 11 میلیون بازدید کننده داشته باشد. نیویورک چهارمین میزبان با صد هزار بازدیدکننده کمتر از آنتالیا است.

*نام و نام خانوادگی

پر کردن این قسمت‌ها ضروری است

ایمیل

پر کردن این قسمت‌ها ضروری است

*تلفن

پر کردن این قسمت‌ها ضروری است

Skype