آمفی تئاتر درآلانیا ساخته شد

آمفی تئاتر ساخته شد ودر آلانیا افتتاح گردید

آمفی تئاتر درآلانیا ساخته شد

آمفی تئاتر آلانیا پس از بیش از 1.5 سال کار، با یک کنسرت نیلوفر، افتتاح شد.

آمفی تئاتر که می تواند تا 3000 نفر را در خود جا ی دهد بسیار شلوغ شده بود. گرچه دو هنرمند دیگر با نیلوفر کار می کردند: اوگان سانلیسوی "هی گیدی گونلر" و فریادون دیازاغ "کاواک یلری".

پاتیکا که انجمن افراد معلول است، تمام پولی را که از طریق فروش بلیط بدست آمده بود دریافت کرد