Zlatna prilika za one koji žele tursko državljanstvo

Zlatna prilika za one koji žele tursko državljanstvo

U okviru „Pravilnika o izmjeni propisa koji se odnose na primjenu zakona o turskom državljanstvu“ koji je danas objavljen u vladinom listu, minimalna cijena nekretnina koju su stranci morali platiti za dobivanje državljanstva smanjena je na 250 hiljada dolara sa 1 miliona dolara. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova naveli su da će se za one strance koji žele dobiti državljanstvo uskoro otvoriti nove specijalizovane kancelarije i svi potrebni procesi će biti gotovi najranije.

 

Objavljenom uredbom koju je potpisao predsjednik Recep Tayyip Erdoğan, promijenjena je 20. klauzula Pravilnika koji se odnose na primjenu zakona o turskom državljanstvu, koji uključuje propise o strancima koji izuzetno dobijaju „tursko državljanstvo“.

 

UMJESTO OD 1 MILIJONA DOLARA, 250 HILJADA DOLARA JE DOVOLJNO

Nakon novih propisa, pretpostavljena kapitalna imovina za dobivanje turskog državljanstva smanjena je na 500 hiljada dolara sa milion dolara. Također, minimalna cijena nekretnina koju stranci posjeduju imovinu u Turskoj i žele dobiti državljanstvo, smanjena je na 250 hiljadaa dolara sa milion dolara.

 

Još jedan uvjet za dobijanje državljanstva bilo je barem osiguravanje zaposlenja za najmanje 100 ljudi, a promijenilo se za 50 ljudi iz 100. Osim toga, iznos novca koji su stranci morali deponirati u bankama koje se nalaze u Turskoj smanjen je na 500 hiljada dolara od 3 miliona dolara.

 

IZJAVA MINISTARSTVA

 

U izjavi koju je o ovoj temi objavilo Ministarstvo unutrašnjih poslova, rečeno je da će se za one strance koji žele dobiti državljanstvo uskoro otvoriti nove specijalizovane kancelarije i svi potrebni procesi će se završiti najranije.

IME

Ova polja su potrebna.

Email

Ova polja su potrebna.

Telefon

Ova polja su potrebna.

Skype