Naziv djela -TAPU

Naziv djela -TAPU

 

Tapu je naziv turskog vlasničkog lista, što je pravni dokument koji pokazuje da imate sva prava na imovini. Puno ime, fotografija i detaljne informacije o imovini vlasnika prikazani su u ovom dokumentu.

 

Što trebate učiniti za dobivanje TAPU-a?

Ovaj službeni dokument obezbeđuje se i registruje u zemljišnoknjižnoj kancelariji na lokaciji vaše imovine. Ovime se arhivski dokument arhiviraju i moraju biti zapečaćeni pečatom. Dok se prijavljujete za vlasnički list, morate lično doći (ili može ići preko posrednika s punomoći) u zemljišnoknjižni ured s prodavateljem imovine u Turskoj i zaposliti službenog tumača (u slučaju da ne govorite turski). Nakon potpisivanja tih dokumenata, postupak kupovine imovine u Turskoj je završen, a vi postajete vlasnik i imate sva prava na vašu nekretninu u Turskoj.

 

Summer Home Real Estate će vam pomoći sa svim potrebnim dokumentima potrebnim za dobivanje vašeg posjedovanja.

IME

Ova polja su potrebna.

Email

Ova polja su potrebna.

Telefon

Ova polja su potrebna.

Skype